Waarmee kunnen wij u helpen?

Veelgestelde vragen

Wij werken er dagelijks hard aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U voorzien van de juiste informatie hoort hier ook bij. Toch kan het voorkomen dat u een vraag heeft. Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Mocht uw vraag er alsnog niet tussen staan schroom dan niet om contact met ons op te nemen, wij zijn u graag van dienst.

Algemene vragen

U heeft van ons een groene kaart ontvangen kort na ontvangst van uw leaseauto. Daarin staan de landen waar u met de leaseauto mag rijden.

Uw werkgever bepaalt wie er in de auto mag rijden, qua verzekering is iedereen met een in Nederland geldig rijbewijs verzekerd. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de auto. Het is niet toegestaan om de auto voor commerciële doeleinde (zoals taxiritten e.d.) te gebruiken.

U dient hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen op telefoonnummer 073-648 70 23. U kunt ons ook een mail sturen naar tankpas@prolease.nl.

Bij het specifieke tankstation waar dit is mis gegaan kunt u nu 24 uur lang niet tanken met de brandstofpas. Bij elk ander tankstation wel. U dient voor deze keer dus de kosten zelf voor te schieten, hetgeen gedeclareerd kan worden via het online systeem van Multi Tank Card of via een in te vullen declaratieformulier die u hier kunt vinden.

Hiervoor dient u ons een kopie van het kenteken van de caravan toe te sturen. Tevens willen wij graag het kenteken van uw auto weten en dient u ons uw NAW gegevens toe te sturen. Dit kan naar het mailadres schade@prolease.nl met als onderwerp 'Groene kaart caravan'. Wij zullen u vervolgens zo snel mogelijk een groene kaart toesturen.

Dit is mogelijk nadat u hiervoor toestemming heeft ontvangen van uw werkgever (mits van toepassing) en ProLease. U neemt te allen tijde contact op met ons, wij geven u vervolgens aan of het mogelijk is en wat de te volgen procedure is.

Wij kunnen deze verklaring voor u opmaken. U kunt ons een mail sturen om contact met u op te nemen of u kunt ons direct bellen op werkdagen tussen 08:00 uur en 17:30 uur.

Deze waarde wordt altijd aangegeven op de afleverbevestiging van het leasecontract of de inzetbevestiging van een huur- /shortleasecontract. U kunt de fiscale waarde ook vinden op de website van het RDW en daar uw kenteken op te geven.

Dat is mogelijk. U dient hiervoor contact met ons op te nemen. Wij hebben van u het kenteken en de overnamedatum nodig. Tevens controleren wij uw NAW gegevens. Vervolgens zullen wij u zo snel mogelijk de overnameprijs laten weten.

Dit is van toepassing bij huur- of shortleaseauto's. Bij een leasecontract (vanaf 12 maanden) ontvangt u wel het origineel.

Heeft u met uw leaseauto een verkeersovertreding begaan? Dan ontvangt ProLease deze beschikking. Alle beschikkingen worden direct door ProLease betaald aan de betreffende instantie, zodat aanmaningen en eventuele dwangbevelen voorkomen worden.

De doorbelasting van de beschikking wordt vervolgens verstuurd naar de berijder of de contractant (afhankelijk van wat er met u is afgesproken) met het verzoek deze binnen 30 dagen te betalen aan ProLease. Als de adresgegevens van de berijder niet bekend zijn, wordt de doorbelasting aan de contractant verzonden. Bij het uitblijven van betaling van de doorbelasting zal ProLease deze automatisch incasseren bij de contractant. Per doorbelasting van een beschikking brengt ProLease €2,50 administratiekosten in rekening.

Bent u het niet eens met de beschikking? Maak dan binnen de gestelde beroepstermijn schriftelijk bezwaar bij de betreffende instantie. Een kopie van het eventuele bezwaarschrift dient u te sturen naar bekeuringen@prolease.nl. In afwachting van de uitspraak op uw bezwaar dient u wel de doorbelasting aan ProLease te betalen. Wordt uw bezwaar terecht bevonden, dan zal het bedrag van de doorbelasting worden terugbetaald.

De beroepsprocedure vindt u op de achterkant van de beschikking. Ook dient u bij het bezwaar aantekenen een kopie van de beschikking mee te sturen als machtiging.

Alle facturen zijn altijd inzichtelijk in de online applicatie I-wise, de wagenparkbeheerder heeft hier een login van. Tevens kunt u daar de factuur opslaan en afdrukken ten behoeve van uw eigen administratie.

ProLease heeft speciaal voor haar klanten een online portaal genaamd I-wise. Binnen dit portaal kunt u als klant allerlei gegevens vinden zoals o.a. facturen, leasecontracten, eventuele bekeuringen en diverse handige rapportages en overzichten.

Bij verlies van uw kentekencard of papieren kentekenbewijs dient u zelf aangifte te doen bij de politie. Ook is het belangrijk dat u ProLease. hierover informeert en na de aangifte een kopie van het politierapport naar ProLease stuurt. ProLease verzorgt dan de aanvraag voor een nieuwe kentekencard. De kosten bedragen €50,00 exclusief BTW en worden aan de contractant in rekening gebracht. Neem voor meer informatie contact op met ProLease via telefoonnummer 073-6487023.

Zijn de brandstofkosten in uw leasecontract opgenomen? Dan kunt u deze kosten, afhankelijk van de gemaakte afspraken met uw werkgever, declareren met het ProLease declaratieformulier. Declaraties worden alleen in behandeling genomen, mits de originele bon is bijgevoegd. Na goedkeuring en ondertekening door uw werkgever/de contractant kunt u dit per post of per mail naar ons toesturen.

Alleen als de kosten van hulpverlening en vervangend vervoer in uw leasecontract zijn opgenomen, zullen deze worden vergoed. ProLease raadt aan om aansluitend een persoonlijke reis- en bagageverzekering af te sluiten. Is hulpverlening niet contractueel opgenomen? Dan dient u zich bij gebruik van de auto in het buitenland te verzekeren voor het geval dat de auto bij pech of schade opgehaald moet worden. U kunt zich hiervoor verzekeren met bijvoorbeeld een Internationale Reis- en Kredietbrief van de ANWB.

Kleine direct noodzakelijke reparaties in het buitenland kunt u tot een bedrag van € 250,00 exclusief BTW bij een plaatselijke dealer laten uitvoeren. Wel zult u deze reparatiekosten eerst zelf contant moeten betalen. Laat daarom de kosten op naam van ProLease uitfactureren en de BTW apart specificeren. Deze kosten kunt u bij ProLease declareren met ons declaratieformulier, samen met de originele nota.

Bij grotere reparaties dient u altijd vooraf toestemming te vragen bij ProLease. Neem bij immobiliteit in het buitenland contact op met onze alarmdienst op telefoonnummer +31 (0)73-7517373.

Let op: bedraagt de schade in het buitenland meer dan €250,00 exclusief BTW, stel ons dan altijd vooraf telefonisch op de hoogte.

De optionele vervangend vervoer verzekering vergoedt het vervangend vervoer in Nederland bij technische- en schadereparaties met een reparatieduur langer dan 24 uur. Voor personenauto’s gebeurt dit op basis van een klasse lager dan uw huidige auto. Bij bedrijfswagens wordt zo veel mogelijk voor passende vervanging gezorgd. De uitgebreide vervangend vervoer verzekering biedt direct vervangend vervoer in binnen- en buitenland. Een vervangend vervoer verzekering voor een grotere auto is ook mogelijk.

Toestemming

Een vervangende auto of een huurauto kan alleen na toestemming van ProLease ingezet worden. Afhankelijk van de voorwaarden in het leasecontract wordt een vervangende huurauto wel of niet aan de contractant doorbelast. Meld de huurauto bij inlevering direct af bij ProLease. Tot het moment van afmelding de contractant verantwoordelijk, ook voor de eventuele kosten van het niet tijdig afmelden.

Onderhoud, reparatie en banden

Banden kunnen worden gewisseld en vervangen via onze bandenleverancier Bandenprof. U kunt hier een afspraak maken. Indien er versleten banden worden geconstateerd bij een onderhoudsbeurt dan zullen deze, mits mogelijk, tijdens de Onderhoudsbeurt vervangen worden.

U kunt via de afspraakplanner gemakkelijk een afspraak maken voor het wisselen van de banden. Wij zorgen ervoor dat u in de definitieve afspraakbevestiging te zien krijgt waar uw banden liggen.

ProLease biedt standaard de ProLease Onderhoud Service aan. Uw auto wordt in dit geval gratis gehaald op een door u aangegeven locatie en aan het einde van de dag weer gewassen op dezelfde locatie teruggebracht. U kunt hier direct een afspraak inplannen.

U kunt op de website van het RDW na het ingeven van uw kenteken zien wanneer uw APK vervalt (vervaldatum APK). Tevens ontvangt u 1 maand voor het verlopen van uw APK een herinneringsmail van ons.

Schade

Breng uzelf op de eerste plaats altijd in veiligheid, bijvoorbeeld door uw auto op de vluchtstrook te parkeren en zelf achter de vangrail te gaan staan. Daarna kunt u contact opnemen met de ProLease Alarm Centrale welke te bereiken is op telefoonnummer 073-7517373.

U kunt hiervoor contact opnemen met Autotaalglas, te bereiken op op telefoonnummer 0800-0828. In geval de ruit gerepareerd kan worden kost het u geen Eigen Risico.

ProLease berekent een vast eigen risico aan uw werkgever, deze ligt vast in de mantelovereenkomst die tussen uw werkgever en ProLease is afgesloten. Hoe uw werkgever dit exact verrekent of berekent aan u, zou u bij uw werkgever na kunnen vragen. Dit is vaak in interne autoreglementen vastgelegd.

De auto's van ProLease zijn verzekerd bij ProLease. In het geval dat u een schadeformulier moet invullen dient u in het veld van de verzekeraar dan ook de NAW gegevens van ProLease in te vullen.

ProLease is de verzekeringsnemer.

Ja, dat is mogelijk. U dient hiervoor wel telefonisch contact met ons op te nemen en te vragen naar de afdeling Schade zodat wij een aantal zaken kunnen controleren. U kunt ons ook een mail sturen naar schade@prolease.nl, waarna wij telefonisch contact met u op zullen nemen.

ProLease werkt samen met een aantal geselecteerde schadeherstellers in Nederland. Wanneer u uw schade meldt, welke binnen 24 uur bij ons gemeldt dient te worden, geven wij u aan waar u uw auto kunt laten herstellen.

Bestelling, levering en beëindiging leasecontract

Voor vragen betreffende levertijd / in bestelling staande leaseauto's kunt u contact opnemen met onze afdeling Inkoop via 073-6487025 of via inkoop@prolease.nl.

De leverancier van de auto zal persoonlijk contact met u opnemen wat betreft de afleverdatum en locatie van uw auto.

Indien de einddatum van uw contract is bereikt kunt u voor het op laten halen van uw auto contact opnemen met de afdeling Operations via telefoonnummer 073-6487023 of via operations@prolease.nl. Indien uw contract nog niet de einddatum heeft bereikt, dient u dit via uw werkgever te laten lopen.

Dat mag bij ons in Den Bosch of wij komen de auto binnen 3 werkdagen ophalen in heel NL (mits het een zakelijk adres betreft). De schouwing van de auto vindt plaats in Den Bosch.

Ja, maar hieraan zijn kosten verbonden. U kunt bij uw werkgever nagaan wat de mogelijkheden zijn. Wanneer de werkgever dit ook wil dan kunnen wij een voorstel voortijdige beëindiging maken, welke altijd gecommuniceerd wordt aan de wagenparkbeheerder. Wij verzoeken om dit verzoek altijd vanuit de werkgever te laten komen.

Private Lease

In het standaard leasetarief zijn de volgende kosten inbegrepen:

  • Afschrijving van de auto inclusief de rentekosten;
  • Reparatie, onderhoud en het vervangen van de banden bij slijtage;
  • All-risk verzekering, WA en Casco;
  • Houderschapsbelasting;
  • 24/7 pechhulp in Europa;
  • Vervangend vervoer na 72 uur.

U kunt tevens extra aan uw leasecontract toevoegen zoals ‘Vervangend Vervoer na 24 uur’, ‘Winterbanden’ of een ‘Schadeverzekering Inzittenden (SVI)’. U betaalt hier dan een additioneel bedrag per maand voor. Het leasetarief is inclusief BTW.

De hoogste van de eigen bijdrage betreft €300,- inclusief BTW per niet verhaalbare schade. Als zich binnen een periode van 12 maanden meer dan 2 schadegevallen voordoen dan zal de eigen bijdrage worden verhoogd naar €500,- inclusief BTW. Deze verhoging geldt dan voor de resterende duur van de leaseperiode. Een niet verhaalbare schade betreft een schade waarvoor de tegenpartij niet aansprakelijk is, waar de tegenpartij niet bekend is of er geen tegenpartij is (eenzijdige schade). Indien het bedrag van de schade lager is dan de kosten van de standaard eigen bijdrage dan betaalt u de werkelijke kosten.

Op het moment dat de verzekeraar een gedeelte van de schade kan verhalen op de tegenpartij dan betaalt u het procentuele gedeelte van de eigen bijdrage. Dus als er 50% van de schade verhaald kan worden op de tegenpartij dan betaalt u 50% (= €150,-) aan eigen bijdrage per schadegeval.

Vanaf het moment dat ProLease het door u getekende contract retour heeft ontvangen en de waarborgsom is betaald dan kunt u de auto maximaal 2 kalenderweken later in ontvangst nemen. Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan zal ProLease u dit zo snel mogelijk laten weten.

Voordat ProLease voor u een leaseovereenkomst kan opmaken dient u het acceptatieproces succesvol af te ronden. Het acceptatieproces verloopt digitaal via EDR Credit Services. U ontvangt van EDR een e-mail waarin zij u vragen een aantal persoonlijke gegevens digitaal aan te leveren. Dit proces bestaat uit 2 fases. De eerste fase is een zogenaamde vooracceptatie op basis van een draagkrachtnorm en de tweede fase is de definitieve acceptatie naar aanleiding van analyse van de door u aangeleverde gegevens en een telefonisch interview. Op het moment dat u uw gegevens upload (fase 2) zal EDR Credit Services binnen 1 werkdag contact met u opnemen. Daarna krijgen u en ProLease te horen of u het acceptatieproces succesvol heeft doorlopen.

Voor aanvang van het leasecontract dient u een waarborgsom aan ProLease te voldoen. De waarborgsom betreft 2 leasetermijnen en zal maximaal 65 dagen na einde contract op uw bankrekening worden teruggestort op voorwaarde dat u dan aan al uw verplichtingen heeft voldaan.

U kunt uw leasecontract tussentijds beëindigen, op z’n vroegst vanaf de eerste dag van het tweede jaar van de leaseperiode. Hier zijn kosten aan verbonden. ProLease rekent hiervoor een vaste vergoeding van 50% van de nog resterende leasetermijnen op het moment van opzeggen.

Rekenvoorbeeld:

Het vaste percentage is 50%. Het termijnbedrag is € 200,-. De overeengekomen leaseperiode is 36 maanden. U zegt op tegen het begin van de 25e maand.

Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 maanden x € 200,- = € 2.400,- moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt dus 50% van € 2.400,- = € 1.200,-.

Tegelijkertijd is de opzeggingsvergoeding gemaximeerd op het verschil wat u zou hebben betaald wanneer u het contract vanaf het begin voor de kortere looptijd was aangegaan.

In het bovenstaande voorbeeld heeft u 24 maanden x €200,- betaald (€4.800,-) en is de opzeggingsvergoeding €1.200,-, wat u in totaal €6.000,- kost. Stel dat u in het begin had gekozen voor een looptijd van 24 maanden, i.p.v. 36 maanden, en het termijnbedrag was €245,-, dan had u in totaal €5.880,- betaald. Ofwel, €120,- minder dan in het eerste voorbeeld het geval was. In dit geval zal uw opzeggingsvergoeding €1.080,- bedragen en komen uw totale kosten op €5.880,- uit. Zo weet u dat u nooit meer dan nodig betaalt voor uw leaseauto.

ProLease is als leasemaatschappij verplicht om uw Private Lease contract te registreren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit wordt gedaan om te voorkomen dat u niet meer aan uw betalingsverplichting kan voldoen en ProLease zekerheid heeft over het ontvangen van de maandelijkse leasetermijnen . Wij registreren 65% van het totaal van uw leasetermijnen.

Voorbeeld:

U sluit een overeenkomst voor 36 maanden met een termijnbedrag van €200,- af. ProLease registreert dan 65% x (€200,- x 36 = €7.200,-) = €4.680,- bij het BKR.

Niet gevonden wat u zocht?