ZOEKEN
MENU

WIJ HELPEN U GRAAG!
Bereikbaar op werkdagen
van 08.00 - 17.30 uur

073 - 648 70 20

NIEUWS

Slimme en duurzame mobiliteit

Slimme en duurzame mobiliteit

Het regeerakkoord is gepubliceerd. Onder het motto ‘Vertrouwen in de toekomst’ presenteerden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun plannen voor de komende vier jaar. Kabinet Rutte III maakt werk van een ambitieus klimaatbeleid en koerst op het ‘duurzaam maken van Nederland’. Tijdens de formatie is overduidelijk geluisterd naar de verzoeken en voorstellen van de VNA en haar partners op het gebied van toekomstige mobiliteit.

Renate Hemerik, directeur VNA: “De autoleasesector werkt al jaren aan slimmere en schonere mobiliteitsoplossingen. En wij dringen al een tijd aan op wet- en regelgeving die beter aansluit bij de veranderende mobiliteitsbehoefte van de werkgevers en de zakelijke rijders.”

Het gepresenteerde regeerakkoord is een goede basis om de mobiliteit en duurzaamheidsuitdagingen in Nederland aan te pakken. Het komt nu aan op de concrete invulling en uitvoering van het akkoord. Voor het bereikbaar houden van BV Nederland trekt het Kabinet in ieder geval twee miljard euro uit. Met een oplevende economie is deze financiële inhaalslag in de infrastructuur hard nodig.

Slim en duurzaam vervoerssysteem 
Op het gebied van mobiliteit benoemt het regeerakkoord een ‘slim en duurzaam vervoerssysteem om Nederland mobiel en bereikbaar te houden’. De autoleasesector, die goed is voor 45% van alle nieuw verkochte auto’s in Nederland, is een accelerator op het gebied van de inzet van schone, zuinige auto’s die voorzien zijn van de nieuwste technologieën. Gecombineerd met de nieuwe mobiliteitsdiensten biedt de autoleasesector allerlei kansen. En wordt daarbij geholpen door de inzet van het kabinet op het gebied van innovatieve mobiliteit. Het regeerakkoord opteert voor een meer geïntegreerd vervoerssysteem dat steeds schoner wordt, iets dat de VNA van harte toejuicht.

De vier partijen willen hiertoe onder andere bij aanleg en onderhoud van infrastructuur rekening houden met zelfrijdende voertuigen en benodigde informatiesystemen langs de weg. Zij streeft ernaar dat uiterlijk 2030 alle nieuwe voertuigen emissieloos zijn.  

Hemerik: ”Recent onderzoek bevestigd dat milieubewustzijn steeds hoger op de agenda komt te staan, vooral bij grotere bedrijven. Daarbij blijkt een schone en zuinige auto ook zónder financiële prikkel steeds belangrijker bij wagenparkbeleid en voor de keuze van nieuwe leaseauto’s.

“Op het pad naar die emmissieloze auto’s krijgt de particulier een uitgelezen kans om zorgeloos elektrisch te rijden. Het private lease product biedt een oplossing voor de hoge investeringen, de risico’s en andere zorgen waar zij zich bij een elektrische auto mee geconfronteerd zien.” Aldus Hemerik.

Alternatieve vormen van vervoer en betaling 
De coalitiepartijen nemen de uitgereikte hand van de Mobiliteitsalliantie aan om de komende jaren voor het personenvervoer pilots uit te voeren met alternatieve vormen van vervoer en betaling, zonder dat dit direct leidt tot een systeem van rekening rijden. Inzet van het Kabinet is een systeem dat draagvlak heeft en dat files en milieuproblemen effectief aanpakt. Hemerik: “Voor de autoleasebranche zijn pilots een uitgelezen manier om kennis en ervaring op te doen met het rij- en reisgedrag wat in het belang van zowel de werkgever als de berijder is.”

Opmerkelijk op dit vlak is de keuze om nu al wel direct voor de invoer van een kilometerheffing voor vrachtverkeer te besluiten.

Verkeersveiligheid 
Verkeersveiligheid is een belangrijk thema. Rutte III geeft aan dat ze zich samen met brancheorganisaties, provincies, gemeenten in wil zetten voor de realisatie van het manifest ‘Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit’. Een convenant dat ook door de VNA is ondertekend.

Renate Hemerik onderstreept het belang van deze ontwikkeling : “Het is absoluut zaak dat alle partijen, en dus ook onze branche zich samen met werkgevers en werknemers in zetten om de verkeersveiligheid te vergroten. Het is goed om te zien dat Rutte III zich in het regeerakkoord hierover uitspreekt.”

Bron: VNA - Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen