ZOEKEN
MENU

WIJ HELPEN U GRAAG!
Bereikbaar op werkdagen
van 08.00 - 17.30 uur

073 - 648 70 20

Veel gestelde vragen 
Private Lease

Wat is er standaard opgenomen in mijn leasecontract?
In het standaard leasetarief zijn de volgende kosten inbegrepen:
• Afschrijving van de auto inclusief de rentekosten;
• Reparatie, onderhoud en het vervangen van de banden bij slijtage;
• All-risk verzekering, WA en Casco;
• Houderschapsbelasting;
• 24/7 pechhulp in Europa;
• Vervangend vervoer na 72 uur.

U kunt tevens extra aan uw leasecontract toevoegen zoals ‘Vervangend Vervoer na 24 uur’, ‘Winterbanden’ of een ‘Schadeverzekering Inzittenden (SVI)’. U betaalt hier dan een additioneel bedrag per maand voor. Het leasetarief is inclusief BTW.

Hoe verloopt het acceptatieproces?
Voordat ProLease voor u een leaseovereenkomst kan opmaken dient u het acceptatieproces succesvol af te ronden. Het acceptatieproces verloopt digitaal via EDR Credit Services. U ontvangt van EDR een e-mail waarin zij u vragen een aantal persoonlijke gegevens digitaal aan te leveren. Dit proces bestaat uit 2 fases. De eerste fase is een zogenaamde vooracceptatie op basis van een draagkrachtnorm en de tweede fase is de definitieve acceptatie naar aanleiding van analyse van de door u aangeleverde gegevens en een telefonisch interview. Op het moment dat u uw gegevens upload (fase 2) zal EDR Credit Services binnen 1 werkdag contact met u opnemen. Daarna krijgen u en ProLease te horen of u het acceptatieproces succesvol heeft doorlopen.

Moet ik een waarborgsom betalen?
Voor aanvang van het leasecontract dient u een waarborgsom aan ProLease te voldoen. De waarborgsom betreft 2 leasetermijnen en zal maximaal 65 dagen na einde contract op uw bankrekening worden teruggestort op voorwaarde dat u dan aan al uw verplichtingen heeft voldaan.

Hoe lang duurt het voordat ik kan rijden?
Vanaf het moment dat ProLease het door u getekende contract retour heeft ontvangen en de waarborgsom is betaald dan kunt u de auto maximaal 2 kalenderweken later in ontvangst nemen. Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan zal ProLease u dit zo snel mogelijk laten weten.

Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?
De hoogste van de eigen bijdrage betreft €300,- inclusief BTW per niet verhaalbare schade. Als zich binnen een periode van 12 maanden meer dan 2 schadegevallen voordoen dan zal de eigen bijdrage worden verhoogd naar €500,- inclusief BTW. Deze verhoging geldt dan voor de resterende duur van de leaseperiode. Een niet verhaalbare schade betreft een schade waarvoor de tegenpartij niet aansprakelijk is, waar de tegenpartij niet bekend is of er geen tegenpartij is (eenzijdige schade). Indien het bedrag van de schade lager is dan de kosten van de standaard eigen bijdrage dan betaalt u de werkelijke kosten.

Op het moment dat de verzekeraar een gedeelte van de schade kan verhalen op de tegenpartij dan betaalt u het procentuele gedeelte van de eigen bijdrage. Dus als er 50% van de schade verhaald kan worden op de tegenpartij dan betaalt u 50% (= €150,-) aan eigen bijdrage per schadegeval.

Waar kan ik mijn auto voor onderhoud aanbieden?
Elke auto heeft periodiek onderhoud nodig, zo ook uw leaseauto. Onderhoud gaat bij Private Lease altijd via de ProLease Onderhoud Service. Een bijkomend voordeel is dat uw auto gratis wordt gehaald en schoon wordt teruggebracht! Een afspraak kunt u eenvoudig via onze afspraakplanner maken welke hier te vinden is.

Waar kan ik mijn banden vervangen of wisselen voor winterbanden?
Op het moment dat uw banden versleten zijn of u uw banden wil wisselen voor winter- of zomerbanden dan kunt u terecht bij een van de vestigingen van Bandenprof. U kunt eenvoudig een afspraak maken via onze website. Let op, winterbanden zijn geen standaard onderdeel van het leasecontract, maar kunnen tegen meerprijs hierin wel worden opgenomen.

Mogen er ook anderen in mijn auto rijden?
Ja, dat is mogelijk. Het is wel verplicht dat deze persoon een naar Nederlands Recht geldig rijbewijs heeft. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de auto, dus ook als u hem tijdelijk uitleent. Het is niet toegestaan om de auto voor commerciële doeleinde (zoals taxiritten e.d.) te gebruiken.

Kan ik mijn leasecontract tussentijds beëindigen?
U kunt uw leasecontract tussentijds beëndigen, op z'n vroegst vanaf de eerste dag van het tweede jaar van de leaseperiode. Hier zijn kosten aan verbonden. ProLease rekent hiervoor een vaste vergoeding van 50% van de nog resterende leasetermijnen op het moment van opzeggen.

Rekenvoorbeeld:
Het vaste percentage is 50%. Het termijnbedrag is € 200,-. De overeengekomen leaseperiode is 36 maanden. U zegt op tegen het begin van de 25e maand. Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 maanden x € 200,- = € 2.400,- moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt dus 50% van € 2.400,- = € 1.200,-.

Tegelijkertijd is de opzeggingsvergoeding gemaximeerd op het verschil wat u zou hebben betaald wanneer u het contract vanaf het begin voor de kortere looptijd was aangegaan.

In bovenstaande voorbeeld heeft u 24 maanden x € 200,- betaald (€ 4.800,-) en is de opzeggingsvergoeding € 1.200,-, wat u in totaal € 6.000,- kost. Stel dat u in het begin had gekozen voor een looptijd van 24 maanden, i.p.v. 36 maanden, en het termijnbedrag was € 245,-, dan had u in totaal € 5.880,- betaald. Oftewel € 120,- minder dan in het eerste voorbeeld het geval was. In dit geval zal uw opzeggingsvergoeding € 1.080,- bedragen en komen uw totale kosten op € 5.880,- uit. Zo weet u dat u nooit meer dan nodig betaalt voor uw leaseauto.

Wordt mijn Private Lease contract geregistreerd bij het BKR te Tiel?
ProLease is als leasemaatschappij verplicht om uw Private Lease contract te registreren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit wordt gedaan om te voorkomen dat u niet meer aan uw betalingsverplichting kan voldoen en ProLease zekerheid heeft over het ontvangen van de maandelijkse leasetermijnen. Wij registreren 65% van het totaal van uw leasetermijnen.

Voorbeeld:
U sluit een overeenkomst voor 36 maanden met een termijnbedrag van €200,- af. ProLease registreert dan 65% x (€200,- x 36 = €7.200,-) = €4.680,- bij het BKR.