ZOEKEN
MENU

WIJ HELPEN U GRAAG!
Bereikbaar op werkdagen
van 08.00 - 17.30 uur

073 - 648 70 20

Declaraties

Brandstof


Voor meer informatie over het declareren van brandstof, klik hier

Onkosten buitenland


Alleen als de kosten van hulpverlening en vervangend vervoer in uw leasecontract zijn opgenomen, zullen deze worden vergoed. ProLease raadt aan om aansluitend een persoonlijke reis- en bagageverzekering af te sluiten. 
Is hulpverlening niet contractueel opgenomen? Dan dient u zich bij gebruik van de auto in het buitenland te verzekeren voor het geval dat de auto bij pech of schade opgehaald moet worden. U kunt zich hiervoor verzekeren met bijvoorbeeld een Internationale Reis- en Kredietbrief van de ANWB.Kleine direct noodzakelijke reparaties in het buitenland kunt u tot een bedrag van € 250,00 exclusief BTW bij een plaatselijke dealer laten uitvoeren. Wel zult u deze reparatiekosten eerst zelf contant moeten betalen. Laat daarom de kosten op naam van ProLease uit factureren en de BTW apart specificeren. Deze kosten kunt u bij ProLease declareren met ons declaratieformulier, samen met de originele nota.

Bij grotere reparaties dient u altijd vooraf toestemming te vragen bij ProLease. Neem bij immobiliteit in het buitenland contact op met onze alarmdienst op telefoonnummer 0031 73 7517373.

Let op: bedraagt de schade in het buitenland meer dan € 250,00 exclusief BTW, stel ons dan altijd vooraf even telefonisch op de hoogte.

Overige declaraties


Gebruik ook voor overige kostendeclaraties het ProLease declaratieformulier. Na goedkeuring door de werkgever/contractant kunt u dit per post naar ons toesturen.