ZOEKEN
MENU

WIJ HELPEN U GRAAG!
Bereikbaar op werkdagen
van 08.00 - 17.30 uur

073 - 648 70 20

Bekeuringen

Procedure Proces Verbaal (bekeuring)


Heeft u met uw leaseauto een verkeersovertreding begaan? Dan ontvangt ProLease de beschikking. Alle beschikkingen worden direct door ProLease betaald aan de betreffende instantie, zodat aanmaningen en eventuele dwangbevelen voorkomen worden.

De doorbelasting van de beschikking wordt verstuurd aan de berijder of aan de contractant (afhankelijk van wat er met u is afgesproken) met het verzoek deze binnen 30 dagen te betalen aan ProLease. Als de adresgegevens van de berijder niet bekend zijn, wordt de doorbelasting aan de contractant verzonden. Bij het uitblijven van betaling van de doorbelasting zal ProLease deze automatisch incasseren bij de contractant. Per doorbelasting van een beschikking brengt ProLease € 2,50 administratiekosten in rekening.Bezwaar maken


Bent u het niet eens met de beschikking? Maak dan binnen de gestelde beroepstermijn schriftelijk bezwaar bij de betreffende instantie. Een kopie van het eventuele bezwaarschrift dient u te sturen naar bekeuringen@prolease.nl. In afwachting van de uitspraak op uw bezwaar dient u wel de doorbelasting aan ProLease te betalen. Wordt uw bezwaar terecht bevonden, dan zal het bedrag van de doorbelasting worden terugbetaald.De beroepsprocedure vindt u op de achterkant van de beschikking. Ook dient u bij het bezwaar aantekenen een kopie van de beschikking mee te sturen als machtiging.