Bekeuringen

Heel vervelend een bekeuring. Het overkomt ons allemaal wel eens. Voor de verschillende soorten bekeuringen of overtredingen gelden verschillende spelregels. ProLease zet ze voor u op een rijtje.

Verkeersovertreding

Heeft u met uw leaseauto een verkeersovertreding begaan? Dan ontvangt ProLease deze beschikking. Alle beschikkingen worden direct door ProLease betaald aan de betreffende instantie, zodat aanmaningen en eventuele dwangbevelen voorkomen worden. Uitzondering zijn de klanten waar wij contractuele afspraken mee hebben gemaakt dat de bekeuring direct wordt doorgestuurd. ProLease is in dit laatste geval niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van bekeuringen per e-mail of post, en bij in geval van aanmaningen zijn wij genoodzaakt deze door te belasten inclusief administratiekosten.

De doorbelasting van de beschikking wordt vervolgens verstuurd naar de berijder of de contractant (afhankelijk van wat er met u is afgesproken) met het verzoek deze binnen 30 dagen te betalen aan ProLease. Als de adresgegevens van de berijder niet bekend zijn, wordt de doorbelasting aan de contractant verzonden. Bij het uitblijven van betaling van de doorbelasting zal ProLease deze automatisch incasseren bij de contractant. Per doorbelasting van een beschikking brengt ProLease €2,50 administratiekosten in rekening.

Gemeentelijke bekeuringen

Voor gemeentelijke bekeuringen, zoals een parkeerboete, geldt in principe dezelfde procedure. ProLease ontvangt de bekeuring en betaalt deze direct. De bekeuring belasten we vervolgens door aan de berijder of uw werkgever. Dit geldt ook voor alle andere kosten die te maken hebben met de bekeuring. Hier geldt dezelfde uitzondering bij de klanten waar wij contractuele afspraken hebben gemaakt om de gemeentelijke bekeuringen direct door te sturen.

Belgische bekeuringen

Indien ProLease een bekeuring ontvangt van de Federale Politie uit België, maakt ProLease altijd bezwaar (via een standaard betwistformulier). De Federale Politie vraagt aan ProLease de gegevens van de bij ons bekende bestuurder op en vanwege de privacywetgeving is het niet toegestaan om deze gegevens door te geven aan derden. Wij voorzien de Belgische federale overheidsinstantie van de bedrijfsgegevens van uw werkgever omdat wij (op straffe van een boete van € 300,-) verplicht zijn deze gegevens tijdig te verstrekken.
Uw werkgever (onze contractant) ontvangt via de Federale Politie een bekeuring op uw bedrijfsnaam en -adres. De bekeuring dient door u, of uw werkgever, rechtstreeks te worden betaald aan de Federale Politie. Daarnaast wordt gevraagd om de persoonsgegevens van de overtreder. Ook deze gegevens dient u zelf door te geven aan de betreffende instantie. Indien u, of uw werkgever, hier niet aan voldoet, riskeert u een aanvullende boete van € 300,-.

ProLease is niet verantwoordelijk voor de juridische- en financiële consequenties die eventueel ontstaan als het informatieverzoek alsmede de betaling niet tijdig zijn opgevolgd.

Overige buitenlandse bekeuringen

Bent u in het buitenland geweest en is er een verkeersovertreding begaan dan kan het soms lang duren voordat deze boete bij ProLease binnenkomt. Landen mogen zelf bepalen hoe zij omgaan met verkeersovertredingen. Ook het betalen van een boete verschilt per land.

Let op, het kan maanden en soms zelfs jaren duren voordat een bekeuring uit het buitenland bij ProLease binnenkomt.

Graag verwijzen wij u naar de website van de ANWB waar uitgebreide informatie staat over hoe om te gaan met een buitenlandse bekeuring. Ook staan er op de website modelbrieven om bezwaar te maken tegen een boete uit het buitenland.